Loading:0%

Tuyển dụng

AN TÍN HOMES

An Tín Homes tìm kiếm: Thiên Tài Kinh Doanh

Tuyển dụng Sale Manager

Tuyển dụng Sale Manager

Vị trí điều hành phòng kinh doanh chịu trách nhiệm mang lại năng lượng mới cho các nhóm nội bộ...

Xem Thêm
Tuyển dụng Team Leader - Sale Man

Tuyển dụng Team Leader - Sale Man

Tuyển gấp 05 vị trí triển khai bán hàng và bán hàng. Có kinh nghiệm trong ngành BĐS từ 2 năm trở lên...

Xem Thêm